turvallisuus

Mittaus sähköistyi

Työturvallisuusolosuhteita kuvaavia TR- ja MVR-indeksejä on työmailla tehty jo parikymmentä vuotta. Paperi-kynä -systeemin rinnalle, ja monesti jo ohikin, on noussut sähköinen mittaaminen.

teksti Sirkka Saarinen

kuva pekka kiirala

Sähköisen TR-mittaamisen järjestelmiä kehitetään ja räätälöidään kunkin yrityksen tarpeisiin yhdessä järjestelmätoimittajien kanssa. Näin myös YIT:ssä, joka tuntuu olleen hiukan pidättyvämpi sähköisen mittaamisen käyttöönotossa.

”Yksittäisen työmaan kannalta kaikki järjestelmät ovat pitkälti samanarvoisia. Se miksi kynnys on pidetty korkealla, johtuu yritysnäkökulmasta. Yhden työmaan sijasta ohjelmistoa pitää pystyä hyödyntämään 300 työmaalla ja sen on istuttava yrityksen muihin järjestelmiin. Tiedon pitää liikkua ja sitä pitää pystyä hyödyntämään helposti”, YIT:n työturvallisuuspäällikkö Ville Sivunen toteaa.

Myös kustannukset on perusteltava. Sähköisen järjestelmän lisenssimaksut nousevat yritystasolla kymmeniin tuhansiin.

”Aika oli nyt YIT:ssä kypsä sähköisen TR-mittaamisen pilotoinnille.” 39:llä työmaalla oli käytössä internet-pohjainen pilvipalvelu marras-tammikuun mittauksissa.

”Kokemusten pohjalta pystymme määrittelemään meille tärkeät vaatimukset lopullisen ohjelman ja toimittajan valintaa varten.”

YIT:n työmaalla Helsingin Lauttasaaressa on valmistumassa Merenkulkijanrannan seitsemän asuinkerrostalon viimeinen kohde, As Oy Jaakari. Paikalle on tullut myös extra-TR-mittaaja Kimmo Pasuri.

”Ideana on tuoda työmaalle ulkopuolista näkökulmaa. Omalla työmaalla kiertäessään mittaaja voi rutinoitua, liikaakin. Jos Kimmon ja meidän mittaajien tulokset näyttävät poikkeavilta, käydään yhdessä läpi miksi ja korjataan käytäntöjä”, Jaakarin vastaava mestari Mika Kosonen kertoo.

Tavallisesti Pasuri tekee kierroksensa yksin. Tällä kertaa kierros tehdään yhdessä. Pasuri kirjaa havaintonsa kännykkään, rakennusmestariopiskelija Tony Pesonen ja rakennusmies Matti Hämäläinen työmaan tablettiin.

”Ensimmäisillä kierroksilla näpyttely pieneen näyttöön nakkisormilla oli hankalaa. Nyt käytän kosketuskynää, jolla se sujuu ongelmitta. Kännykän koko on myös etu, se mahtuu taskuun, toisin kuin tabletti”, Pasuri kertoo.

Valokuvat osoittautuvat työmaalla sähköisen mittaamisen suurimmaksi plussaksi. Kuvat pystyy ottamaan samalla laitteella. Kuva myös liittyy heti oikeaan paikkaan oikealla tekstillä.

Oikein-väärin -merkintöjä selityksineen kertyy TR-mittarin seitsemään eri kategoriaan tasaisesti. TR-mittarin idea on kannustava: ei haeta pelkkää väärää, vaan huomataan myös oikein tekeminen.

Entä tekniikka? ”Joskus yhteys katkeaa, kun mennään kellariin. Tallennuksessa on oltava tarkkana, jotta kaikki huomiot tallentuvat. Sähköinen allekirjoittaminen puuttuu, joten TR-mittaajien on­ kuittausta varten tulostettava paperilomake. Tiedonkulku nopeutuisi, jos järjestelmä hakisi automaattisesti hankintajärjestelmästä ne aliurakoitsijat, joita mittaus koskee ja lähettäisi tulokset heille”, miehet listaavat kehitystarpeita.

Aamun kierroksella TR-indeksi oli korkea, 96,6. Oikein-havaintoja kertyi 337 ja väärin-havaintoja 12. Eniten huomautettavaa oli täysistä jäteastioista. Henkilökohtaisia suojaimia puuttui yhdeltä työn­tekijältä.