Pääkirjoitus

Tarvitsemme kulttuurimuutosta

”On opittava hyödyntämään digitalisaation mahdollisuudet.”

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus on valmisteilla, uusi laki valmistuu lähivuosina. MRL:n kokonaisuudistus on iso mahdollisuus. Pelkkä lakiuudistus ei pelkästään riitä meille rakentajille. Tarvitsemme myös paljon muita uudistuksia, mitkä vastaavat yhä nopeammassa tahdissa tapahtuviin muutoksiin yhteiskunnassa. Tarvitaan kulttuurimuutos.

Maankäytön ja rakentamisen ohjauksen uudistaminen -raportti valmistui helmikuun alussa. ”Viiden viisaan” (Ekroos Ari, Katajamäki Hannu, Kinnunen Helena, Lehtovuori Panu ja Staffans Aija) laatima selvitys luotaa pääosin maankäytön soveltamista kunnissa.

Raportissa pohditaan myös maankäytön suunnittelun ja rakentamisen tulevaisuuden haasteita ja muutosnäkymiä.

MRL:n uudistuksen yhteydessä on tärkeä huolehtia myös koulutusten ja pätevyyksien tarkoituksenmukaisista lakikirjauksista. RKL on vahvasti mukana taustaryhmässä laatimassa kannanottoa lakivalmisteluun.

Monet hallinnon perinteet ovat meillä perua tsaarinajoista. Maailma on totaalisesti erinäköinen kuin joskus ammoin. Ympäristömme on muuttunut agraariyhteiskunnasta tietoyhteiskunnaksi.

Meidän täytyy olla jatkossa nykyistä joustavampia reagoimaan ympäristön muutoksiin. Meidän on opittava hyödyntämään digitalisaation mahdollisuudet tehokkaammin, on aika unohtaa jutut virkamieheltä toiselle siirtyvistä paperipinoista.

Koulutusjärjestelmämme kaipaa myös remonttia. Ei sen takia, että asiat olisi hoidettu huonosti, vaan siksi, että maailma muuttuu. Väestö keskittyy muun muassa voimakkaasti kasvukeskuksiin. Tämä luo painetta voimakkaalle rakentamiselle niin asuntojen, toimitilojen kuin infrankin osalta.

Niin kuin tiedetään, työnjohtajapula on tällä hetkellä valtava. Resurssipula voi valitettavasti jopa pahentua lähivuosina, kun kokeneet ammattilaiset jäävät ansaitulle eläkkeelle. Oikein toteutettuina muuntokoulutukset voivat tuoda helpotusta pulaan. Mutta isossa kuvassa työnjohtajia pitää tulla riittävästi päiväkouluputkesta.

Näissä muutoksissa RKL on vahvasti mukana joka päivä.

Hannu Järveläinen

toimitusjohtaja