koonnut: sirkka saarinen

KUVA: Raimo Ahonen

Pudasjärven hirsinen koulukampus on saanut myös Puuinfon Puupalkinnon. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy ja rakentanut Lemminkäinen. Koulu otettiin käyttöön elokuussa 2016. Se on rakennettu elinkaarimallilla, jossa toteuttaja vastaa koulun ylläpidosta ja huollosta 25 vuoden ajan.

Pudasjärvi palkittiin hirsirakentamisesta

Suomen Arkkitehtiliiton SAFA-palkinnon 2018 sai Pudasjärven kaupunki suomalaisen hirsirakentamisen perinteen jatkamisesta.

Pudasjärven kaupunki on ansiokkaasti jatkanut alueella vuosisatoja vanhaa hirsirakentamisen perinnettä luoden hyvää elinympäristöä kuntalaisille ja edistäen hirsirakentamisen tutkimusta ja hirsi- ja puurakentamisen liiketoimintaa. Hirsirakentamista on Pudasjärvellä toteutettu yhteistyössä kunnan, yritysten, yliopiston ja suunnittelijoiden kanssa ja Euroopan aluekehitysrahaston tuella.

Alueen satoja vuosia vanhat hirsirakennukset ovat yhä hyvässä kunnossa: parikymmentä hirsirakennusta käsittävä koti­seutumuseo sekä paanukattoinen ristikirkko, jota kiertää 1 371-metrinen, maailman pisin katettu hirsiaita.

Hirsirakentamisen uusi aikakausi alkoi vuonna 2009. Pudasjärvelle ovat nousseet Karhukunnaan hirsikortteli (2009–2011), Pikku Paavalin päiväkoti (2013), Hirsikampus (2016), Pudasjärven Vuokratalot Oy:n kolme hirsirivitaloa erityisasumiseen ja tänä keväänä valmistuvat hirsiset luhtitalot sekä Hirsikartano-palvelutalo (2016). Kaupunki suunnittelee rakentavansa jatkossa julkiset rakennukset hirrestä.

Vuoden 2018 Pintaurakoitsija Kouvolasta

Tasoite ja Maalaus A & A Savinainen Oy palkittiin Vuoden 2018 Pinta­urakoitsija -tunnustuksella. Valinnan tehneen asiantuntijatuomariston mukaan kouvolalainen maalausalan yritys osoittaa hyvin, kuinka kilpailluilla markkinoilla on yhä sijaa perinteiselle ja pitkäjänteiselle yrittäjyydelle.

Tasoite ja Maalaus A & A Savinainen Oy on yhdistänyt korkean laadun sekä kattavan pintakäsittelytöiden palveluvalikoiman. Yritys on hoitanut henkilöstöasiansa esimerkillisesti. Suurin osa yrityksen nykyisestä seitsemästä työntekijästä on työskennellyt yrityksessä lähes kolmenkymmenen vuoden ajan.

Vuonna 1984 perustetun yrityksen liikevaihto on noin puoli miljoonaa euroa. Kannattavuus on pysytellyt vakaana ja hyvällä tasolla.

HAVAINNEKUVA: Turun Teknologiakiinteistöt Oy

Turun AMK:n uuden kampuksen peruskivi muurattiin

Turun ammattikorkeakoulun uuden kampusrakennuksen peruskivi muurattiin 18.4. kampuksen työmaalla Joukahaisenkadulla.

Rakennus on osa Turun kaupungin kärkihanketta, jolla se keskittää AMK-koulutuksen tiloja tiedepuistoalueelle.

Turun AMK keskittää uuteen rakennukseen koko tekniikan alan opetuksen: noin 2 000 opiskelijaa ja 350 työntekijää. Rakennuksen pinta-ala on 18 400 bruttoneliötä.

Rakentaminen alkoi syksyllä 2017, ja rakennus valmistuu keväällä 2020. Hankkeen toteuttaa YIT KVR-urakkana, johon sisältyy koulun rakentaminen käyttö­valmiiksi taloteknisine järjestelmineen.

KUVA: Istockphoto

Aurinkosähköä S-ryhmän katoille

Noin 40 S-ryhmän toimipisteen katolle asennetaan vuoden sisällä aurinkopaneelit. Kyseessä on Pohjoismaiden suurin katoille asennettava aurinkosähköjärjestelmä­­hanke. Sen myötä S-ryhmästä tulee Suomen suurin aurinkosähkön tuottaja.

Vuonna 2025 jopa 80 prosenttia S-ryhmän kuluttamasta sähköstä on tuotettu omalla uusiutuvalla energialla. Tällä hetkellä uusiutuvan osuus on noin 60 prosenttia käytetystä sähköstä. Suurin osa S-ryhmän käyttämästä sähköstä tuotetaan tuulivoimalla, mutta myös aurinkosähkössä nähdään potentiaalia.

Suomen koko aurinkovoiman tuotantoteho oli vuonna 2017 noin 35 MW. S-ryhmän kokonaisteholtaan noin 10 MW:n aurinkosähköhankkeen toteuttaa Fortum.

Yhteensä 37 000 aurinkopaneelia asennetaan Prismojen, S-markettien ja ABC-asemien katoille ympäri Suomen. Paneelit tuottavat sähköä toimipisteiden omaan käyttöön. Asennustyön hoitaa ARE. Asennustyöt käynnistyvät keväällä 2018 ja valmistuvat muutamaa uudiskohdetta lukuun ottamatta syksyn 2018 aikana.

Myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennushankkeet, milj. m3, liukuva vuosisumma

Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin joulu-helmi­kuussa 7,4 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Muu kuin asuinrakentaminen väheni 21,6 prosenttia, mihin vaikutti eniten teollisuus- ja varastorakennuksille myönnetty vähäinen kuutiomäärä. Asuinrakentamisen kasvu oli edelleen vahvaa, kasvua oli 30,4 prosenttia.

Topit & flopit

+ KIRA-digissä käynnistynyt Lakiklinikka tarjoaa maksutonta lakineuvontaa hankkeille, jotka edistävät kiinteistö- ja rakennus­alan digitalisaatiota. Samalla Lakiklinikka kerää tietoa digitalisaatiota hankaloittavista laeista. Katso lisää: www.lakiklinikka.fi

+ Museovirasto on ­jakanut 1 501 000 ­euroa rakennusten entistämisavustusta yhteensä 180 kohteelle. Ensisijaisia kohteita ovat erityislailla suojellut rakennukset ja rautatierakennusten suojelusopimukseen sisältyvät kohteet.

– Suomalaiset taloyhtiöt ovat jakautuneet kiinteistön ylläpidossa kahteen ryhmään: vajaa puolet taloyhtiöistä ennakoi remontteja mutta runsas puolet ei. Tämä käy ilmi Isännöintiliiton Putkiremontti­barometrista 2018.

– Rakennusalan työturvallisuusvuosi on alkanut murheellisesti. Huhtikuun alussa tapahtui jo kolmas kuolemaan johtanut työtapaturma rakennustyömaalla.

KUVA: Istockphoto

”Työturvallisuuden varmistamiseksi rakennusalalla on käytössä paljon ohjeistuksia ja työkaluja. Niistä ei ole pulaa. Jostakin syystä tapaturmia kuitenkin sattuu. Turvallisuudessa onkin pitkälti kysymys arjen valinnoista.”

Skanskan LIFE – minä välitän -työturvallisuushankkeen projektipäällikkö Taru Lankinen

6,4 km

syvä on energiayhtiö St1:n poraama Suomen syvin reikä Espoon Otaniemessä. Kun maahan on porattu myös toinen reikä, niiden kautta tullaan keräämään geotermistä lämpöä.