rakentamis-

määräykset

Eurokoodit ohjaavat nyt kantavia rakenteitakin

EU vaikuttaa vahvasti rakentamis­määräyksiimme otettaessa eurokoodeja lisää käyttöön. Siihen on suomalaistenkin rakentajien totuttava.

Teksti Risto Pesonen

Kuva Shutterstock

osa 3/6

Tässä tietoiskusarjassa käsitellään ajankohtaisia rakentamismääräyksiä.

Vuorossa ovat kantavat rakenteet ja pohjarakenteet, joita koskevat asetukset astuivat voimaan syyskuussa. Silloin kumottiin voimassa olleet kymmenen B-osaa, joista uusimmat vuodelta 2007.

Kesäkuuhun ovat lausunnolla asetuksia täydentävät ohjeet ja eurokoodien uusitut kansalliset liitteet, joita käytetään yksityiskohtaisessa suunnittelussa.

Ne vahvistettaneen syksyllä ja sisältävät myös yleiset ohjeet betoni-, teräs-, puu- ja alumiini­rakenteiden sekä betoni-teräs- liittorakenteiden ja muurattujen rakenteiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Vaatimustaso on pyritty pitämään ennallaan.

Kansalliset valinnat ja liitteet ympäristöministeriö antaa jatkossa osittain asetuksina ja osittain suosituksina. Uudistus muodostaa selkeän kokonaisuuden ja samalla yhteiseurooppalaiset eurokoodit yhtenäistävät käytäntöjä ja edistävät rakennusalan vientimahdollisuuksia.

Myös muun suunnittelu- ja toteutusjärjestelmän soveltaminen on mahdollista. Silloin on kuitenkin osoitettava rakenteiden lujuutta ja vakautta sekä käyttökelpoisuutta ja käyttöikää koskevien maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyjen vaatimusten täyttyvän.

Työ- ja laatusuunnittelun on terävöidyttävä

Rakennuksen kantavia ja jäykistäviä rakenteita koskevat olennaiset tekniset vaatimukset täyttyvät, kun rakenteet suunnitellaan ja toteutetaan eurokoodien, niitä koskevien ministeriön asetusten ja eurooppalaisten toteutusstandardien mukaan.

Suuri muutos on rakennuksia koskeva luokittelu mahdollisen vaurion seuraamusten perusteella.

Seuraamusten ollessa henkilövahinkojen osalta suuria tai taloudellisten seikkojen, ympäristön tai yhteiskunnan osalta hyvin suuria, rakennuksen luotettavuusvaatimus kasvaa. Luokittelu vaikuttaa sekä suunnittelulle että toteutukselle asetettuihin vaatimuksiin.

”Uudet asetukset edellyttävät rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtivan siitä, että työmaatöiden osalta laaditaan toteutuksen työsuunnitelma ja toteutuksen laatusuunnitelma, mikäli rakennuksen seuraamusluokka tätä edellyttää. Tämän vastuun voi siirtää sopimuksella rakennushankkeen toteuttajalle”, korostaa kansallisten liitteiden laadintaan osallistunut Rakennusteollisuus RT:n erityisasiantuntija Timo Tikanoja.

Kantavissa rakenteissa käytettävien materiaalien kelpoisuus osoitetaan joko CE-merkinnällä, vapaaehtoisella kansallisella tuotehyväksynnällä tai rakennuspaikkakohtaisesti. Kantavia rakenteita koskevissa ohjeissa on ainoastaan listattu ne tuoteryhmät, joiden kelpoisuudesta on huolehdittava ja osoitettava tarvittaessa rakennusvalvonnalle.

Toteutuksen laatusuunnitelma on hankkeen laadunvalvonnan asiakirja, jossa kuvataan vastuuhenkilöt, tarkastuksen periaatteet sekä suunnitelma laadunvalvonnan toimenpiteistä ja tallenteista.

Se voidaan pienissä kohteissa korvata rakennusvalvonnan luvalla rakennustyön tarkastusasiakirjalla, jolloin erillistä kirjallista toteutuksen laatusuunnitelmaa ei tarvitse tehdä.