näin minä

johdan

Juha Metsälän mukaan hyvä fiilis on paras pohja hyvälle työnteolle.
Juha Metsälän mukaan hyvä fiilis on paras pohja hyvälle työnteolle.

Management by tieto

Pohjola Rakennus Oy:n konsernijohtaja Juha Metsälä: kilpailuetu syntyy tiedosta vasta sitten, kun tietoa hyödynnetään ja siitä otetaan oppia!

teksti risto pesonen

kuva juho kuva

Luulo ei ole tiedon väärtti -sanonta ei ole ehdoton totuus. Myös intuitio, kokemus ja tunteet – siis mutukin – ovat täyttä tietoa. Tämän vahvistaa Pohjola Rakennus Oy:n konsernijohtaja Juha Metsäläkin, joka tahtoi selvittää syvällisesti tiedolla johtamista. Ja tämä uuden oppimisen halu on nyt konkretisoitumassa hänen tohtorinväitöstutkimuksekseen.

Tiedolla johtaminen -käsitteen Metsälä selventää tiedon hyödyntämisenä tarkoituksenmukaisesti päätösten tukena, jossa oleellista ovat tietoiset ja perustellut valinnat. Osa arvokkaasta informaatiosta on myös sanatonta kuten tunnelma työmaalla ja palavereissa tai asiakkaan ilme.

Tiedollakin johtavalla aistit avoimiksi

Juha Metsälän mukaan, tiedolla johtamisessa ei pidä langeta siihen ansaan, että ajateltaisiin johtajien pystyvän johtamaan organisaatioitaan tietojärjestelmien avulla, etäältä heille virtaavan tiiviin informaation ja erilaisten mittareiden pohjalta.

”Aivot löytävät usein yhteyksiä asioiden välille ennen kuin näitä yhteyksiä pystytään kunnolla artikuloimaan. Yrityksissä tarvitaan siis sekä faktoilla ja intuitiolla että tunteilla johtamista samanaikaisesti”, Metsälä sanoo.

Suomessa yhdistetään tiedolla johtaminen useimmiten esimerkiksi liiketoimintatiedon hallintaan ja analytiikkaan eli niin sanottuun kovaan dataan. Johtajan tulee pitää kuitenkin kaikki aistit avoimena.

”Kaikessa johtamisessa ovat henkilövalinnat ensiarvoisen tärkeitä. Yritysjohtajan ja lähimpien alaisten visioiden tulee olla samanlaiset. Ne vahvistavat toisiaan, mutta avoimesti on johtajan kuitenkin myös kuunneltava kaikkia mielipiteitä”, korostaa Metsälä perinteisempiä johtamisoppejaan.

Johtamisen alkeisopit jo nuorena

Juha Metsälä julistautuu selvät tavoitteet antavaksi ja keskustelevaksi johtajaksi, joka kuitenkin lopuksi valitsee eri näkemysten välillä toimintalinjan.

”Hyvä fiilis on paras pohja hyvälle työnteolle ja se vaatii diskuteerausta. Kaikkien näkemyksiä kannattaa ennakkoluulottomasti mittailla, mutta johtajan on oltava lopulta se, joka päättää.”

Yrittäminen tuli Juha Metsälälle tutuksi jo lapsuudessa ja kodin esimerkki varmisti rakennusalan yrittäjäksi hakeutumisen.

”Harjoittelin käytännöntasolla johtamista isän hommissa työnjohtajana, ja luonteva askel olikin sitten rakennusyrityksen perustaminen 1989, 22-vuotiaana. Rakennusmestariksi valmistuin 1996 laman jälkimainingeissa”, hän kertoo.

Metsälä on tasaisesti kasvattanut yhtiötään, laajentanut Pirkanmaalta etelään ja infrarakentamiseenkin. Liikevaihto nousee tänä vuonna yli 100 miljoonan ja kannattavuus pidetty hyvänä.

Halu jatko-opiskeluun syntyi yrityksen kasvaessa ja vuonna 2001 Metsälä suoritti MBA-tutkinnon ja diplomi-insinööriksi hän valmistui Tampereelta vuonna 2010. Tiedolla johtamiseen paneutuminen ja väitöskirjaopiskelu alkoi kolme vuotta sitten ja tohtorinhattu on tavoitteena ensi vuoden aikana.

Riskianalysointi johtamisen pohjana

Metsälä muistuttaa, että on ym- märrettävä erottaa tiedolla johtaminen tiedon johtamisesta. Jälkimmäinen on inhimillisen tietämisen ja tietäjien johtamista sisältäen tiedon jakamista, oppimista, uudistumista ja uuden tiedon luomisen­ johtamista sekä tietovirtojen hallintaa.

”Järjestelmät tarjoavat nopeasti ja oikea-aikaisesti tietoa tuloksista, mutta ne eivät tarjoa tietoa siitä, miksi jotain tapahtui tai miten asia voidaan ratkaista. Tällaista tietoa voidaan saada vain keskustelujen ja suoran havainnoinnin avulla.”

Rakentamisessa tiedolla johtamisesta on esimerkkinä aikataulut, joita varten usein otetaan pruju käyttöön. Luotetaan mutuun, ­vaik- ka työmaan kriittisistä menestystekijöistä pitää tehdä riski­arviointi ja taklata tunnistetut riskit.

”Yksi koeteltu keino aikataulujen kautta tapahtuvasta johtamisesta, on tehdä rakentamisaikataulu selvästi realistista lyhyem­mäksi. Silloin selviää, mistä hanke voisi kiikastaa ja löydetään­ kriittiset tekijät. Niihin tulee puuttua.”

Hallitus tärkeä johtamisen resurssi

Yritysjohtajan tie on usein yksinäinen ja tärkeäksi tukijalaksi Juha Metsälä onkin ottanut yrityksensä hallituksen. Hän haluaa testata ajatuksiaan kokeneiden yritysjohtajien kanssa.

Hallitukseensa ja keskustelu­kumppaneikseen Metsälä on kutsunut kokeneita konkareita, asuntorakennuttajien ja -tuottajien, kiinteistövälityksen sekä rakentamistalouden huippunimiä.

”Parasta antia on hiljaisen tiedon hyödyntäminen hallituksen jäseniltä strategisissa päätöksissä. Se on yksi Pohjola Rakennuksen menestystekijöistä. Omistajalla pitää olla kuitenkin vahva visio ja täysin sitoutunut yritykseen. Hallitustyö on tiedolla johtamisen oivallinen esimerkki. Siellä tiedosta syntyy arvoa”, Metsälä kertoo.

Tiedosta löydettävä oleellisin

Tiedolla johtaminen ja tiedon johtaminen ovat toisiaan tukevia ja samanaikaisesti tapahtuvia prosesseja.

”On löydettävä yrityksessä tuotettavasta datasta merkitykseltään oleellinen. Se tarjoaa strategista ja oikea-aikaista tietoa ja mahdollistaa tiedolla johtamisen ja hyvin informoidut päätökset. Myös ennusteiden tekemisen tulevaisuuteen – ei vain peräpeiliin katsomista”, Metsälä sanoo.

Lisääntynyt, helposti saatavilla oleva informaatio lisää myös ymmärrystä omasta liiketoiminnasta kokonaisuutena ja johtaa parantuneeseen yhteistoimintaan yrityksen sisällä.

Kommunikointi täydentää raportteja

Tehokas johtaminen on Juha Metsälän mukaan mahdotonta toimistosta käsin, ”kojetauluja” seuraamalla. Järjestelmien kehittämisestä on hyötyä, mutta yhtä keskeistä on myös hyvä kommunikointi ja jalkautuminen.

”Johtajana käytänkin vähän aikaa toimistossa tietokoneen takana erilaisia raportteja ja mittareita seuraten. Suurin osa ajastani kuluu kommunikointiin eli tiedon vastaanottamiseen ja levittämiseen organisaation sisällä ja sen ulkopuolella. Arvokasta tietoa tarjoaa myös suora yhteys asiakkaisiin.”

Usein on toimittava myös puutteellisen tiedon pohjalta. Tällöin tarvitaan yrittäjän rohkeutta. On uskallettava toimia ensin ja tältä pohjalta ratkaisu alkaakin hahmottua. Keskeistä on kerätä toiminnasta tietoa, hyödyntää sitä ja ottaa siitä opiksi.

”Yritysjohtajan ja lähimpien alaisten visioiden tulee olla samanlaiset.”

KULTAINEN NUIJA JUHA METSÄLÄLLE

Pohjola Rakennus Oy:n konser­nijohtaja Juha Metsälä otti vastaan yhtiölle myönnetyn Kultainen Nuija -palkinnon Kauppa­lehden Kasvajat-kiertueella 12.5.2015. Hallituspartnerit ry jakaa Kultaisen Nuijan vuosittain huomionosoituksena yrityksen hyvästä hallitustyöstä.

Juha Metsälä panostaa  vahvaan  hallitus-työskentelyyn.
Juha Metsälä panostaa vahvaan hallitus-työskentelyyn.