rakennustaito

100 vuotta sitten

Nopeata rakentamista.

Rakennustaito 1/1915

Rakennusmestari Jalo N. Syvähuokon Rautabetoniliike Helsingissä on syksyn kuluessa täsmälleen 2 kuukaudessa rakentanut Kone- ja Siltarakennus Oy:n laskuun 40 m pitkän, 21 m leveän ja 14 m korkean tehdasrakennuksen, jota, huomioon ottaen vaikeat olot, joissa se rakennettiin, on pidettävä yhtenä ennätyksenä alallaan. Rakentamaan ryhdyttiin syyssateiden aikana, lokak. 1 p:nä, eikä rakennusta mitenkään olisi saatu määräpäivään valmiiksi, ellei rakennustyötä olisi alotettu ikään kuin puolitiestä; 6 m syvälle maansisään, vetiseen pohjaan tehtävä perustus valmistui nimitt. samaan aikaan kuin rakennuksen 1 kerros.

Kuukauden kuluttua olivat rakennuksen seinät ja välipermannot valmiina. 2 kuukaud. kuluttua luovutettiin rakennus kuivaneena ja täysin valmiina tarkoitukseensa käytettäväksi. Yksinomaan kotimaista sementtiä käytettiin, jonka hyvät ominaisuudet edistivät rakennustyön joutumista. – Ylityötä ei tehty.

Tehdasrakennuksen on konstruoinut rakennustyön suorittaneen liikkeen konstruktööri, rkmest. Arvi Koskinen. Työnjohtajina ovat toimineet rkmest. Jalo E. Anttila ja V. Lonka.

Kone- ja silta­rakennus Oy:n uusi tehdasrakennus ­Helsingissä (ylemmässä kuvassa  II kerros ja alem­massa kuvassa  I kerros).
Kone- ja silta­rakennus Oy:n uusi tehdasrakennus ­Helsingissä (ylemmässä kuvassa II kerros ja alem­massa kuvassa I kerros).