rakentamismääräykset

Tarkkana työnaikaisen sähköistyksen kanssa

teksti risto pesonen

Rakennustyön aikainen työmaan sähköistys on tärkeää turvallisuuden kannalta. Se onkin kirjattu asetuksessa ainakin kerran viikossa tehtävien kunnossapitotarkastuksien listaan.

Työnjohdon onkin syytä kiinnittää enemmän huomiota sähköistykseen, vaikka työmailla työnaikaisen sähköistyksen ostaminen palveluna on yleistynyt.

Tilanne voi olla heikko erityisesti korjausrakentamisessa tai omakotitalotöissä, joissa toimitaan pienemmällä valvonnalla eikä töille usein ei edes rakennuslupaa töille tarvita.

Saneerauskohteissa on usein lievempiä vaatimuksia lopputulok­selle. Muun muassa vikavirtasuojausta ei aina vaadita, vaikka uudisasennuksessa vastaavassa tilanteessa sitä edellytetäänkin.

Rakennustyömaalla työnaikaisetkin asennukset on suojattava vikavirtasuojilla. Tästä muodostuu usein riski käytettäessä olemassa olevaa asennusta työmaan sähköistyksessä.

Laitteistossa voi lisäksi sulake­kansi olla rikkoontunut aikaisemman käytön aikana tai kosketussuojia voi jäädä huoltojen yhteydessä laittamatta paikoilleen, jolloin työt muuttuvat vaarallisiksi sekä maallikoille että ammattilaisille.

Maallikko saa vaihtaa virrallisena enintään 25 ampeerin tulppasulakkeen ja tätäkin suuremmat tulppasulakkeet virrattomana. Silloin sulakkeenvaihdon on tapahduttava aina kosketussuojatussa laitteistossa. Ammattilaisen tekemissä valokaarivaarallisissa sulakkeenvaihtotöissä on käytettävä lisäksi valokaarelta suojaavaa kasvosuojainta ja suojavaatetusta.

Jos ammattilainen opastaa maallikon tekemään kahvasulakkeen vaihdon, hänestä tulee sähkötyöturvallisuusstandardin SFS6002 tarkoittama opastettu henkilö.

Tärkeää työaikaisen sähköistyksen suunnittelussa on riittävän kattava käyttöaikataulu työmaan tarvitseman pääkeskuksen koon määrittämiseksi ja suunnitelma työmaakeskuksien sijainnista työmaa-alueella ja rakennuksen sisällä.

Sähköinfo Oy:n tekninen asiantuntija Jenna Kauppila muistuttaa, että myös työmaan tilapäiselle sähköistysverkolle pitää tehdä käyttöönottotarkastus. Näin varmistetaan, että joka kohdassa, joista sähkö otetaan, suojaukset ovat kunnossa ja toimivia sekä oikein mitoitettuja.

Tarkastus tulee tehdä myös kiinteän asennuksen asennuksille jo ennen kuin ne otetaan edes työnaikaiseen käyttöön.

Kauppila muistuttaa, että työmaasähköistyksessä käytettävät siirrettävät laitteet ovat käytössä kovissa olosuhteissa. On aina varmistettava, että ne on tarkastettu ennen työmaalle tuomista ja että ne asennetaan niin, että ne vaativissa työmaaolosuhteissa myös pysyvät kunnossa. Vastuunkantaja käyttövirheistä löytyy työnjohdosta.

”Kaikilla työmailla on muistettava, että erityisesti kaapelit ovat riskipaikkoja. Niiden suojaus ei aina onnistu ja kuljetusreiteillä ajoneuvojen jyrätessä niiden ylitse vaurioitumisriski on suuri.”

Sähköinfo Oy on tarttunut omalta osaltaan tähän työturvallisuusongelmaan ja tuotti rakennustyömaan eri tahoja varten oppaan, jonka tekemiseen osallistuivat Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ja Rakennusvalvojat.