rakennustaito

100 vuotta sitten

Vammaskosken siltarakennus.

Rakennustaito 14/1915

Hiljakkoin on valmistunut Vammaskosken poikki Vammalan kauppalan (Tyrvään kirkonkylän) kohdalle rakennettu muhkea kivinen siltarakennus, jota kuvamme esittää. Sillan on ennen laadittujen ehdotuksien perusteella lopullisesti suunnitellut insinööri J. V. Leinonen. Sen muodostaa 6 kaarta, joiden kunkin jänneväli on 15,40 m. Kannatuspilarien paksuus holvikaarien kannan kohdalla on 2,20 m. Kannen leveys on 7,20; suojuskaiteiden pylväiden väliltä 6 m. Ajotie on sepelistä. Rakennusaineena on sementtilaastimuurauksen kera käytetty harmaata graniittia, jota on saatu n. 7 km ajomatkan takaa. Pilarien perustukset ovat lasketut betonista.

Sillan ottivat urakalla rakennuttaakseen siltarakennusmestari Valle Antila ja kauppias F. S. Riska, 209,500 mkn hinnasta. Alkuperäinen kustannusarvio nousi 220 tuhanteen. Urakoitsijat saivat lisäkorvausta muutamien pilarien paaluttamisesta ja etelänpuoleisen rautamuurin kallioon saakka rakentamisesta, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen suunnitelmaan, yhteensä noin 18,000 mkaa. Sodan aiheuttaman kalliin ajan takia urakoitsijoille myönnetyn korvauksen y.m. pienempien menojen kanssa nousee koko kustannus n. 240,000 mkaan. Valtio kustansi piirustukset, työnvalvonnan ja osan työkaluista ja -koneista.

Siltaa ryhdyttiin rakentamaan jouluk. 1913 ja on urakoitsijain työnjohtajana v. 1914 alusta alkaen loppuun saakka toiminut rkmest. H. Hj. Huhtanen, ensimmäisen talven ajan myöskin rkmest. K. O. Nikander. – Valtion puolesta on työtä paikalla valvonut tie- ja vesirakennust. ylihallituksen III l. rkmest. T. K. Nuutinen.