TURVALLISUUS

Turvalliseen kemikaalityöhön löytyy keinoja

Heikko kemikaalitietous on työmaan tavallisin ja suurin kemikaaliriski.

teksti rIITTA MALVE-tamminen

kuvat istockphoto ja tukes

Vaikka työpaikkojen kemikaali­turvallisuus on yleisesti parantunut takavuosista, rakennus­työmaalla kemikaalit ovat edelleen suuri terveysriski. Niille altistuminen aiheuttaa rakentajille oireita, jotka vaihtelevat lievistä ihoärsytyksistä lisääntymisterveyden ongelmiin, syöpiin ja ammattitauteihin.

Työterveyslaitoksen tuoreen tutkimuksen mukaan alan kemikaalialtistus on suurinta purkamisessa ja betonintuotteiden valmistuksessa. Työsuojelutarkastajien suurin huoli liittyy korjausrakentajien herkistymiseen epoksihartsille, jota tapahtuu putkistojen sukituskorjauksissa.

”Puolet tarkastetuista korjausrakennustyömaista huolehtii kemikaaliriskeistä kohtuullisen hyvin. Toisella puoliskolla on sen kaikilla tasoilla parannettavaa. Etenkin kemikaalitiedon taso on heikoissa kantimissa”, kertoo Etelä-Suomen aluehallintaviraston työsuojelun vastuualueen ylitarkastaja Jari Nykänen viraston loppusuoralla olevasta kaksivuotisesta valvontahankkeesta.

Nykäsen havaintojen mukaan kemikaaliturvallisuuden taso on jonkin verran parempi uudisrakennustyömailla ja etenkin suurten rakennusyritysten omien työntekijöiden kohdalla. Ongelmat kasautuvat pienille aliurakoitsijoille.

Työterveyshuolto neuvoo kemikaaliturvallisuudessa

Työnantajan on työturvallisuuslain mukaan varmistettava työmaan kemikaaliturvallisuus. Yhteisellä työmaalla pääurakoitsija huolehtii kemikaaliriskien arvioinnista yleisesti ja aliurakoitsija vastaa siitä omien työntekijöidensä kohdalla.

Riskiarvion avulla työt suunnitellaan niin, ettei työntekijöiden terveys vaarannu. Arvioinnissa käydään läpi tärkeimmät kemikaaliturvallisuuteen liittyvät asiat kuten kemikaaliluettelo, käyttöturvallisuustiedotteet ja altistumistasot.

Myös työmaan ilmassa olevat huurut ja pölyt kuuluvat kemi­kaaliriskeihin.

Parhaimmillaan arviontiin osallistuvat rakennuttajan, työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijöiden edustajat.

Yrityksen paras neuvonantaja kemikaaliturvallisuudessa löytyy omasta työterveyshuollosta. Apuna on työmaan työpaikkaselvitys, jonka työterveyshoitaja ja työn­antaja tekevät yhdessä.

Rakennusyritys kannattaa kartuttaa kemikaaliosaamistaan koulutuksella. Ajankohtaista kemikaalitietoa löytyy myös Työterveys­laitoksen ja Työsuojeluhallinnon verkkosivuilta.

Symboli kertoo vaarasta

Jokaisella rakennustyömaalla tulee olla ajantasainen kemikaaliluettelo ja aineiden käyttöturvallisuus­tiedotteet. Ne auttavat kemikaalivaarojen tunnistamisessa. Käyttöturvallisuustiedotteet tulee olla työmaalla kaikkien työntekijöiden nähtävissä.

Vaaralliset kemikaalit on helppo tunnistaa käyttöturvallisuustiedotteiden vaaramerkeistä. Käyttöturvallisuustiedotteet löytyvät tuotteen verkkosivulta useilla kielillä.

”Kuvallisten symbolien tarkoitus on kiinnittää huomioita, mutta niiden lisäksi kannatta lukea tiedotteen teksti huolellisesti, kun suunnittelee työsuoritusta. Siinä kerrotaan muun muassa altistumisajoista ja suojaimista”, huomauttaa vanhempi asiantuntija Arto Säämänen Työterveyslaitokselta.

Moottoroitu hengityssuojain pidentää turvallista työaikaa

Liuotinainepohjaisten rakennuskemikaalien rinnalle on tullut tällä vuosituhannella yhä enemmän vesi­ohenteisia tuotteita, jotka helpottavat turvallisempaa työskentelyä. Silti on edelleen kohteita, kuten lattiapinnoitus, joissa suositaan yhä liuotinpitoisia maaleja ja lakkoja.

”Jos liuotinpohjainen tuote on määrätty tilaajan tai suunnittelijan taholta sitovasti, pitää miettiä muita tapoja vähentää työntekijän altistumista”, Säämänen sanoo.

Ensimmäinen tehtävä on rajoittaa pitoisuuksia työilmassa. Jos se ei auta riittävästi, otetaan käyttöön hengityssuojaimet.

Liuotinaineista haihtuvia kaasuja vähennetään hyvällä tuuletuksella ja eristämällä työskentelyalue muusta työkohteesta. Tarpeen vaatiessa hengityssuojaimiin valitaan kaasuille sopivat suodattimet.

Pölyävissä töissä ilmaa parannetaan osastoinneilla, ilmanpuhdistimilla ja kohdepoistoilla. Vastaavasti hengityssuojaimen suodattimet valitaan pölyhiukkasten mukaan.

Jos hengityssuojainta on tarkoitus käyttää työpäivän aikana kauemmin kuin kaksi tuntia, suojaimen tulee olla moottori, joka tuo puhdasta ilmaa suojaimen sisään. Tavallisen suojaimen hengitysvastus on liian suuri pitkäaikaiseen käyttöön.

Lisäksi kemikaalitöissä tarvitaan suojakäsineet, -vaatteet, -jalkineet ja -lasit työn ja käyttötarkoituksen mukaan. Vaarallisimpien aineiden, kuten epoksihartsin kohdalla suojainten käyttö vaatii erityistä huolellisuutta ja kärsivällisyyttä.

Suurin huoli liittyy herkistymiseen epoksihartsille.

Kemikaaliturvallisuuden tietolinkkejä rakennustyömaalle:

• Kemikaaliturvallisuuden 5 porrasta testi:
www.ttl.fi/tyoymparisto/altisteet/
kemikaaliturvallisuus/kemikaaliturvallisuuden-
5-porrasta-testi/

• Kemikaaliturvallisuus:
www.ttl.fi/tyoymparisto/altisteet/
kemikaaliturvallisuus/

• Rakennusalan ammattikohtaiset työpaikkaselvitykset, RATS
www.ttl.fi/rakennusalan-ammattikohtaiset-
tyopaikkaselvitykset-rats/

• Turvallinen epoksipinnoittaminen:
www.ttl.fi/tyoymparisto/altisteet/
epoksi-turvallinen-pinnoituskemikaalien-kaytto/

Tiedot löytyvät Työterveyslaitoksen sivuilta: www.ttl.fi

Käytössä oleva ­varoitusmerkki, jonka symboli on huutomerkki, tarkoittaa muun muassa välitöntä myrkyllisyyttä suun, ihon ja hengityksen kautta vaarakategoriassa 4. Ihon herkistymisen kohdalla sen vaarakategoria on 1. Merkkiä käytetään esimerkiksi joissakin epoksihartseissa.
Käytössä oleva ­varoitusmerkki, jonka symboli on huutomerkki, tarkoittaa muun muassa välitöntä myrkyllisyyttä suun, ihon ja hengityksen kautta vaarakategoriassa 4. Ihon herkistymisen kohdalla sen vaarakategoria on 1. Merkkiä käytetään esimerkiksi joissakin epoksihartseissa.