rakennustaito

100 vuotta sitten

Riippuvat telineet.

Rakennustaito 13–14/1917

Riippuvista telineistä, joista jo ennemmin kirjoittaessani olen maininnut, lähetän tässä näytteeksi kolmea parhainta lajia joilla kullakin on Amerikassa patentti. Tosin ei meillä Suomessa näitä nykyään vielä juuri ole tarvis muualla kuin korjaus- ja muutostöissä, vaan onhan hyvä näistäkin tehdä selkoa vähäisempääkin tarvetta silmällä pitäen.

Kuvassa 1 näkyvät telineillä nostokoneet, joihin köydet ovat kiinnitetyt. Koneen kehys on tehty 2” X ½” raudasta joiden välissä on köysikela hammas- ja hakapyörineen. Köysikelaa käännetään hammasrattaan päällä näkyvässä kotelossa­ olevan ruuvipyörän avulla. Kääntövarsi on jotenkin samanlainen kuin rautaporan (porasokan) varsi niin että sitä vain edestakaisin heilutetaan. Koneen kehyksen alapäässä olevan poikkiraudan päälle on asetettu n. s. jokkaraudat 2” X 2½” kulmaraudasta.

Kuvassa 2 on samoihin telineihin kiinnitetty purjekangas lumen ja tuulen suojaksi talven aikana. Kannatinpalkit ovat 7” ja 16 jlk. pitkiä. Siitä on 8 jlk. rakennuksen ulkopuolella ja 8 sisäpuolella rakennukseen kiinnitettynä. Ulkopuolella olevasta osasta riippuu 100 jlk. pitkät ½” teräsköydet, joiden alapäässä ovat nosto­koneet. Kun koneet nousevat kannatinpalkkeihin asti, ripustetaan ne niihin erikseen lyhyemmillä köysillä. joilla aikaa pitkät köydet viedään ylemmäs pantuihin palkkeihin ja työ jatkuu edelleen. — Näitä koneita vuokraa ja asettaa patentin omistaja, Perfect Safety Scaffolding Co., (620 W. 25 st. New York City.)

Suurin muistutus joka edellä mainitun yhtiön telinekoneita vastaan on voitu tehdä, on se että ne ovat telineillä muurarien haittana.

Kuvassa 3 näkyy samat telineet viimeisenä ja otin tämän kuvan pääasiassa etualalla olevien telineitten tähden. 6-kerroksinen talo on muurattu kuin leikillä vain ikkunoista pistettyjen lankkujen päälle tehdyiltä telineiltä. Likimäisessä rakennuksessa on vielä listatelineet jälellä.

Kuvissa 4 ja 5 on viimeinen uutuus riipputelineistä, joita on käytetty The Golden Rule’n rakennuksella St. Paulissa, Minn. Patentin omistaa Eclipse Scaffolding Co., Omaka, Nebraska. Kuva on jotensakin selvä ilman pitempiä selityksiä. Koneiston muodostaa kaksi laatikon tapaista kojetta, joiden läpi hankausleukojen välissä kulkee teräsköysi. Leukoja puristaa vastakkain molemmin puolin rullat, joiden kunkin likistysvoima on laskettu näissä koneissa, leukojen ollessa 10-tuumaiset, 11,700 naulaksi eli kukin kone kannattamaan 93,600 naulan painoa. Vipu on 8:1 ja jokainen täysi vääntö nostaa telineitä 6” ylöspäin. — Laatikoiden sivussa kulkevien pulttien alipäässä on poikittainen kannakelevy, jonka päällä jokka ja lankut ovat.

Lopuksi vielä hyvin kätevät telineet (kuv. 6—7) jotka aina ovat oikeassa asennossa, oltiinpa katolla tai seinällä. Kuvat puhuvat itse puolestaan. Olen nähnyt käytännössä niitä, ja hyvin niitä työmiehetkin kehuivat.

anton hasari