rakennustaito

100 vuotta sitten

Armollinen Asetus ammatinvaaralta suojelemisesta.

Rakennustaito 4/1916

Annettu Tsarskoje Selossa 4 p:nä Huhtikuuta 22 p:nä Maaliskuuta 1914.

Astunut voimaan 1.1.1916. Laki koskettelee monissa kohdin myöskin rakennusteollisuutta.

Hänen Majesteettinsa Keisari on Suomenmaan Eduskunnan alamaisesta esityksestä, olessaan Tsarskoje Selossa, (...) suvainnut Armossa vahvistaa seuraavan asetuksen ammatinvaaralta suojelemisesta: (...)

7 §.

Semmoisiin paikkoihin, joissa on vaara tarjona että työntekijät saattavat pudota tahi putoavat esineet heitä vahingoittaa, on asetettava tarkoituksenmukaisia ja työn laatuun soveltuvia turvallisuuslaitteita, niinkuin käsipuita portaisiin ja rakennustelineihin, aitauksia parvekkeita pitkin ja lattia-aukkojen ja altaiden ympäri sekä sopivia suojuksia ammeiden ja muiden avoimien astiain kohdalle, jotka asemansa, sisällyksensä tahi syvyytensä takia saattavat olla vaarallisia.

8 §.

Hisseissä, ranoissa ja muissa sellaisissa nostokoneissa on selvästi ilmoitettava korkein luvallinen kuormitus, ja ovat ne varustettavat suojalaitteilla hissikorin tahi esineiden putoamisen estämiseksi. (...)

14 §.

Työntekijää, jota käytetään sellaiseen työhön, missä helposti saattaa sattua tapaturma, on tarkasti opetettava, mitä sen välttämiseksi on vaarinotettava.

Erittäin vaarallisissa paikoissa tahi koneissa pitää olla tiedoksipano, joissa työntekijöille annetaan selviä ohjeita tapaturmain välttämiseksi. (...)

Ministeri Valtiosihteeri W. Markoff.

Otteita artikkeleista. Koko teksti luettavissa:

www.digilehti.rakennustaito.fi