hometohtorin

klinikka

Kuntotutkimus on tehtävä huolella

Home voi muhia piilossa

Vaikka seinän rakenne voi näyttää kuivalta ja puhtaalta, se voi olla topakasti homeessa.

teksti ja kuvat Hometohtori

Kun rakennuksen sisäilmassa on pahoja ongelmia, home haisee ja ihmiset oireilevat. Sisäilma-ongelmien takia käynnistetään tutkimuksia ja niissä selvitetään ongelmien aiheuttajat esimerkiksi rakenteita avaamalla.

Usein kuntotutkimuksissa ja niiden tulkinnoissa mennään halpaan. Maallikkotutkijat ja osa tilaajaportaasta tulkitsevat rakenteen niin, että rakenteet ovat tutkimushetkellä kuivat. Kuitenkin tarkemman tutkimuksen mukaan rakenne on mikrobivaurioitunut eli se on homeessa.

Esimerkkikohteessamme (kuva 1) rivitalon ulkoseinän alaosa on avattu. Rakennenäytteiden mukaan seinän mineraalivillassa ja alapuussa on sädesieniä yli satatuhatta yksikköä ja homeita sekä hiivoja jopa 1,5 miljoonaa pesäkkeen muodostavaa yksikköä (pmy/g).

Laboratorion tulkinta mikrobipitoisuudesta on selvä mikrobikasvusto. Asumisterveysasetuksen viitearvot kyseisille näytteille ovat sädesienille 3  000 pmy/g sekä homeille ja hiivoille 10  000 pmy/g.

Tyypillisesti altistumisen ja sen keston määrittää RTA eli rakennusterveysasiantuntija ja mahdollisesta terveyshaitasta päätöksen tekee kunnan terveystarkastaja.

Esimerkkitapauksessa lattian ja seinän rajakohta vuotaa, ja mikrobit ja niiden ­aineenvaihdunnan tuotteet pääsevät vuotoilman mukana sisäilmaan (kuvat 2 ja 3).

Asetuksen mukainen toimenpideraja rakenteen korjaamiselle ylittyy. RTA:n on perusteltava lausuntonsa vaurion laajuuden ja kokonaisarvioinnin perusteella. Yksittäisten mikrobitutkimusten perusteella ei pidä tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä altistumisesta ja sen kestosta.

Rakennuksen omistajalla on suuri vastuu. Jo pelkkä hajuhaitta riittää tutkimuksen käynnistämiseksi. Jos rakenteista löydetään viitearvot ylittäviä mikrobipitoisuuksia, on rakenteissa todettu vaurio. Taloyhtiöiden hallitusten on silloin otettava asia vakavasti, sillä korjaamatta jättäminen on asukkaiden terveydellä leikkimistä.

Rakenne on korjattava, vaikka rakenteet näyttävät kuivilta eikä lahoa esiinny. Pelkkä lattian ja seinän rajakohdan tiivistäminen ei ole riittävä toimenpide. Vuotoilmareittejä ovat ikkunoiden ja ovien liitoskohdat, reiät sisävaipassa sekä seinän ja yläpohjan liitoskohdat.

Luotettavin tapa korjaukselle on vaurioituneiden rakenteiden poistaminen. Korjaustapa tuntuu rankalta, mutta muuta vaihtoehtoa ei ole. Tässä tapauksessa rakenteiden tiivistäminen lattian ja seinän rajakohdasta on oikeaoppisen korjaustavan varmennustoimenpide.

Kuva 1. Tutkimusaukko  ulkoseinän alosassa.
Kuva 1. Tutkimusaukko ulkoseinän alosassa.
Kuva 2. Ulkoseinän höyrysulku ”rutussa”, ilmavuoto.
Kuva 2. Ulkoseinän höyrysulku ”rutussa”, ilmavuoto.
Kuva 3. Vuotoilman toteaminen  merkkisavulla.
Kuva 3. Vuotoilman toteaminen merkkisavulla.
Kuva 4. Vuotojen toteaminen lämpökameralla.
Kuva 4. Vuotojen toteaminen lämpökameralla.